Polityka prywatności

Oto Oświadczenie o ochronie danych osobowych upjers GmbH, Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Niemcy. Obowiązuje ono na wszystkich stronach internetowych oraz w grach upjers.

Poniżej wyjaśniamy pokrótce najważniejsze pojęcia w celu lepszego zrozumienia niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych:

Słowniczek

1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe są danymi umożliwiającymi Państwa identyfikację. Należą do nich na przykład imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres pocztowy lub dane kart kredytowych.

2. Czym są dane Użytkownika?

Dane Użytkownika są danymi gromadzonymi, przetwarzanymi i zapisywanymi przez firmę upjers w momencie kontaktowania się Państwa z jej stronami internetowymi i grami. Dane Użytkownika umożliwiają przede wszystkim Państwa identyfikację (np. nazwa domeny i/lub adres IP komputera, za pomocą którego łączą się Państwo z upjers).

3. Czym są adresy IP?

Adresy IP służą identyfikacji urządzeń łączących się z internetem. Każdemu komputerowi, który łączy się z internetem może zostać przyporządkowany numer IP, czyli pewna kombinacja cyfr, która umożliwia jego identyfikację w światowej sieci.

4. Czym są ciasteczka (cookies)?

Ciasteczka są małymi plikami, które pośredniczą w przekazywaniu danych stron internetowych i gier upjers – podobnie jak wielu innych stron internetowych - do przeglądarki Użytkownika, która zapisuje je w jego urządzeniu końcowym. Ciasteczka służą do zapisywania informacji dotyczących danego urządzenia w urządzeniu końcowym Użytkownika, aby ułatwić jego obsługę, na przykład w ten sposób, iż strony internetowe i gry rozpoznają Użytkownika podczas jego następnej wizyty. Ponadto służą one gromadzeniu danych statystycznych dotyczących użytkowania stron internetowych i gier oraz ich analizie w celu optymalizacji oferty usług operatora. Ciasteczka zawierają między innymi nazwę domeny z jakiej pochodzą, "czas życia" ciasteczka oraz pewną wartość - z reguły jednoznaczną cyfrę, która generowana jest losowo. Naturalnie mogą wywrzeć Państwo wpływ na korzystanie z ciasteczek ustawiając swoją przeglądarkę w ten sposób, że dopuszcza ona zapisywanie ciasteczek w ograniczony sposób lub zasadniczo je odrzuca. Zapisane na komputerze ciasteczka mogą w każdej chwili zostać ręcznie lub za pomocą funkcji przeglądarki przez Państwa skasowane. upjers zwraca Państwu uwagę, że korzystanie z jej stron internetowych i gier bez uprzedniej akceptacji ciasteczek lub ich akceptacji w ograniczonym zakresie nie jest możliwe w pełnym zakresie.

 

 

§ 1 Gromadzenie, przetwarzanie i zapisywanie danych osobowych

Podczas łączenia się Państwa z naszymi stronami internetowymi lub grami, względnie z tzw. dostawcami usług internetowych udostępniającymi serwisy naszej firmy (hosting provider), upjers gromadzi dane dotyczące danego połączenia za pomocą tzw. plików log (logów) serwera. Zgromadzone w ten sposób dane zawierają: nazwę konkretnie wywołanej strony internetowej, względnie plik, datę i czas wywołania, przekazaną ilość danych, Państwa system operacyjny i typ przeglądarki, odwiedzoną uprzednio stronę internetową, Państwa numer IP oraz dostawcę internetu, a także informację o udanym wywołaniu danej strony internetowej.

upjers gromadzi, przetwarza i zapisuje poza tym te dane osobowe, które Państwo podali dobrowolnie (np. w formularzach lub w inny sposób na stronach internetowych lub w grach upjers) w formie elektronicznej lub za pomocą innych metod komunikacji. Do tego zaliczają się również dane, które podają Państwo w ramach komunikacji z innymi Użytkownikami na stronach serwisów upjers. upjers zaleca Państwu bardzo ostrożne i oszczędne obchodzenie się ze swoimi danymi osobowymi oraz dokładne zastanowienie się komu i jakich informacji udzielają Państwo na stronach internetowych i w grach upjers. Niektóre z informacji, np. te udzielone w trakcie komunikacji z innymi graczami, mogą być również widoczne dla innych Użytkowników usług upjers.

W celu rejestracji do serwisów upjers muszą Państwo z reguły potwierdzić swoją tożsamość podając własny adres email. W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z dodatkowych świadczeń oferowanych przez upjers, konieczne może być również w zależności od okoliczności podanie dodatkowych informacji takich jak na przykład numer konta.

Oto kilka przykładów na to jakie dane są zapisywane przez upjers:

W przypadku gdy rejestrują się Państwo w jednej z gier upjers i korzystają z niej, zapisywane są automatycznie nazwa domeny oraz adres IP komputera, z którego kontaktują się Państwo z serwisem upjers.

upjers zapisuje również Państwa adres email, jeżeli takowy został podany podczas rejestracji. Ponadto w pojedynczych przypadkach dochodzą do tego dane zgromadzone na stronach startowych (maskach służących do logowania).

 

 

§ 2 Używanie danych osobowych

a) Tylko i wyłącznie gdy jest to dozwolone ustawowo lub udzielili Państwo swojej zgody, upjers gromadzi, wykorzystuje i przekazuje Państwa dane osobowe.

upjers używa zgromadzonych za pomocą plików log serwera danych wyłącznie do statystycznych analiz funkcjonowania stron internetowych i gier, w celu gwarancji bezpieczeństwa oraz optymalizacji stron internetowych i gier. upjers zastrzega sobie prawo późniejszej kontroli tych danych, o ile na podstawie konkretnych przesłanek istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania ze stron internetowych i gier.

upjers używa danych podanych podczas rejestracji w celu korzystania ze stron internetowych i gier. upjers może wysyłać Państwu przez email informacje dotyczące zmiany zakresu usług danej strony internetowej lub gry i zawierające techniczne informacje o zmianach.

W przypadku nawiązania kontaktu z upjers – na przykład przez formularz kontaktowy lub przez email – dane podane przez Państwa zostają zapisane w celu opracowania zapytania. Dotyczy to również sytuacji, w których powstają dodatkowe pytania.

Ponadto upjers gromadzi, przetwarza i zapisuje Państwa dane w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych i wynikającej z tego optymalizacji usług. I tak na przykład upjers używa zapisanych danych nie tylko w celu bezpośredniej realizacji umowy wraz ze wszystkimi przynależącymi do niej możliwościami korzystania z serwisu (np. korzystanie z gier; uczestnictwo w przynależących do grach serwisach; korzystanie z usług serwisu klienta), lecz również w celu zwrócenia uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu lub niewłaściwe korzystanie z obsługiwanych przez upjers stron internetowych lub gier.

b) Chętnie informujemy Państwa o naszej firmie, grach i serwisach upjers za pomocą newslettera.

W przypadku gdy chcą Państwo otrzymywać newsletter (biuletyn informacyjny), upjers potrzebuje Państwa ważny adres email. Ponadto upjers potrzebuje informacji umożliwiającej sprawdzenie, czy są Państwo rzeczywistym posiadaczem podanego adresu email, względnie czy właściciel adresu email zgadza się na otrzymywanie newslettera (weryfikacja). Wraz z zaabonowaniem newslettera zostaje zapisany Państwa adres IP oraz data zgłoszenia. Służy to jedynie celom dowodowym oraz na wypadek gdy osoba trzecia dokona nadużycia obcego adresu email i bez wiedzy osoby uprawnionej złoży wniosek o otrzymywanie newslettera. Informacje innego rodzaju nie są zapisywane. Dane te używane są jedynie w celu wysłania newslettera i nie zostają podane osobom trzecim.

Techniczną realizacją wysyłki newslettera zajmuje się na zlecenie upjers emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wiedeń, Austria.

W przypadku gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania newslettera, mogą Państwo w każdej chwili z niego zrezygnować. W tym celu należy kliknąć na link „Zrezygnuj z newslettera” znajdujący się w stopce newslettera.

Rezygnacja z newslettera możliwa jest również naturalnie w każdej chwili za pomocą innych sposobów, na przykład pisemnie (wysłanie emaila na adres support@upjers.com), bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, pominąwszy koszty przekazania odwołania (po taryfach podstawowych).

c) Firma upjers uprawniona jest do przekazywania Państwa danych firmom pośredniczącym w dokonywaniu płatności na rzecz firmy upjers, o ile tego rodzaju dane konieczne są do finalizacji transakcji i rozliczenia z Państwem. Firma upjers jest ponadto uprawniona do przekazywania Państwa danych osobom trzecim, które przejęły roszczenia firmy w stosunku do Państwa, o ile byłoby to konieczne do egzekucji należności. Użytkownik ma prawo do informacji o nazwie osoby trzeciej wchodzącej w posiadanie jego danych. W przypadku współpracy firmy upjers z osobami trzecimi zobowiązuje ona swoich partnerów do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnienia należytej ochrony Państwa danych.

 

 

§ 3 Zmiana i usunięcie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo zmienić swoje dane osobowe (na przykład w celu ich aktualizacji, poprawy lub uściślenia) lub kompletnie usunąć je z serwisów upjers. W przypadku gdy nie życzą sobie Państwo, by Państwa dane były w dalszym ciągu używane i przetwarzane przez upjers, powinni się Państwo w formie pisemnej skontaktować z naszą firmą i złożyć stosowne oświadczenie woli na adres datenschutzbeauftragter@upjers.com. upjers dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej zmienić lub usunąć Państwa dane, pragnie jednakże w tym miejscu zwrócić uwagę, że z powodów technicznych lub organizacyjnych konieczne może być dokonanie pewnych czynności związanych z Państwa danymi osobowymi zainicjowanych przed wyrażeniem Państwa prośby o skasowanie konta. Ponadto upjers może usunąć Państwa dane w pełnym zakresie w późniejszym terminie, o ile istnieje dla nich ustawowy obowiązek przechowania.

 

 

§ 4 Szczególne wskazówki

1. Korzystanie ze Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych

upjers korzysta w niektórych swoich ofertach z tak zwanych „Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych” (SCMP, w oryginale „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ - SZM) firmy INFOnline (https://www.infonline.de) służących do ustalania wartości statystycznych w celu korzystania z oferty. Uzyskuje się przy tym anonimowe wartości pomiarowe. W celu ponownego rozpoznania systemu komputerowego metody pomiarowe SCMP korzystają z ciasteczka (cookie) ze znacznikiem identyfikacyjnym „ivwbox.de“ lub sygnatury generowanej przez różnego rodzaju automatycznie przekazywane przez komputer informacje. Adresy IP nie są zapisywane podczas tego procesu i przetwarzane są jedynie w zanonimizowanej formie.

Metody pomiarowe SCPM zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ochrony danych. Ich celem jest gromadzenie danych statystycznych dotyczących częstotliwości użytkowania i liczby Użytkowników danej strony internetowej. Na żadnym etapie nie następuje identyfikacja poszczególnych Użytkowników. Tożsamość Użytkownika jest przez cały czas chroniona. Poprzez system SCMP użytkownicy nie otrzymują żadnych reklam.

Dla ofert www, które są członkami w Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (Związek Kontroli Reklamodawców – IVW, www.ivw.eu) lub biorą udział w badaniach „internet facts“ prowadzonych przez Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (Związek Badań Online – AGOF, www.agof.de) są co miesiąc sporządzane przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (Związek Analizy Mediów – ag.ma - www.agma-mmc.de) statystyki użytkowania, które są publikowane przez IVW na stronach http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de oraz http://www.ivw.eu i mogą być na nich oglądane.

Poza publikowaniem danych pomiarowych IVW regularnie nadzoruje proces SCMP pod kątem wykorzystania zgodnie z prawem dotyczącym ochrony danych.

Więcej informacji o procesie SCMP mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), obsługującej system SCMP, jak również na stronie ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) oraz na stronie ochrony danych IVW (http://www.ivw.eu).

Przetwarzanie danych w ramach metod pomiarowych SCMP mogą Państwo dezaktywować pod linkiem: http://optout.ivwbox.de.

 

 

2. Korzystanie z Google Analytics

upjers korzysta w ramach swoich ofert z Google Analytics, serwisu służącego do analizy danych w sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanym poniżej „Google“). Google Analytics używa tak zwanych ciasteczek (cookies) - plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają Google Analytics analizę użytkowania danej strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu przez Państwa z danej strony internetowej zostają z reguły przekazane do Google Inc. i zapisywane na serwerach firmy w Stanach Zjednoczonych. Poprzez aktywację anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przez Google na terenie państw Unii Europejskiej oraz innych państw objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym uprzednio skrócony. Tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w USA i dopiero tam skrócony. W ramach zlecenia udzielonego przez upjers Google wykorzystuje zebrane informacje do analizy Państwa zachowań i tworzy na tej podstawie raporty informujące o Państwa aktywności w sieci, by móc świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem internetu i światowej sieci. Adres IP zdobyty w ramach usługi Google Analytics z Państwa przeglądarki w żaden sposób nie jest kojarzony z Państwa pozostałymi danymi zgromadzonymi przez Google. Zapisywanie ciasteczek na komputerze może zostać zablokowane przez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; upjers pragnie jednakże zwrócić Państwu uwagę, że w przypadku zablokowania możliwości zapisywania ciasteczek na komputerach nie będą Państwo mogli najprawdopodobniej korzystać z usług firmy w pełnym i nieograniczonym zakresie. Zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych za pomocą ciasteczek wskazujących na korzystanie z danej strony internetowej (łącznie z adresem IP) mogą Państwo przeciwdziałać poprzez ściągnięcie i zainstalowanie za pomocą podanego linku odpowiedniego dodatku (wtyczki) dla przeglądarki. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 

3. Używanie Google AdSense

Na wypadek aktywacji na naszych stronach internetowych reklamy (bannerów, reklam tekstowych) za pomocą Google AdSense, usługi wyświetlającej reklamy firmy Google, Państwa przeglądarka zapisuje ewentualnie wysłane przez Google ciasteczka. Ponadto Google AdSense używa w celu pozyskiwania informacji tak zwanych „WebBacons” (niewidzialne grafiki), poprzez których użycie proste akcje takie jak ruch gości na danej stronie internetowej mogą zostać zebrane, zapisane i użyte do analizy. upjers nie ma wpływu na zbieranie tego rodzaju danych. Wychodzimy jednakże z założenia, że Państwa odwiedziny na stronie oraz rozpoznanie Państwa urządzenia zostają zarejestrowane. Informacje zebrane przez ciasteczka lub Web Bacons o odwiedzinach na danej stronie internetowej (łącznie z Państwa numerem IP) i informacje wspierające spersonalizowaną reklamę są przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Google używa zdobytych informacji, aby zaprezentować Państwu wybraną, odpowiadającą Państwa potrzebom reklamę, która w miarę możliwości odpowiada Państwa indywidualnym interesom. W pewnych okolicznościach Google przekazuje również informacje osobom trzecim, w szczególności gdy jest do tego zobowiązana ustawowo lub osoby trzecie zajmują się przetworzeniem informacji na zlecenie Google. Państwa Adres IP nie jest kojarzony przez Google z innym zapisanymi przez firmę danymi.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych, a także Państwa praw i możliwości dokonania ustawień chroniących Państwa sferę prywatną, można uzyskać we wskazówkach dotyczących ochrony danych Google pod następującym linkiem:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

W każdej chwili mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek na swoim dysku twardym. W tym celu w ustawieniach przeglądarki należy dokonać odpowiednich ustawień, na przykład „Odrzuć wszystkie ciasteczka”. upjers zwraca jednakże Państwu uwagę, że w przypadku zablokowania możliwości zapisywania ciasteczek nie będą mogli Państwo korzystać z usług firmy w pełnym zakresie. Przez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwie przez Google danych w sposób wyżej opisany i w uprzednio wymienionych celach.

 

 

4. Użycie wtyczek platform społecznościowych

Firma upjers oddaje do Państwa dyspozycji w ramach swoich usług internetowych następujące wtyczki (przyciski) zewnętrznych portali społecznościowych:

-    Przycisk „Lubię to” lub „Podoba mi się” Facebooka oferowany przez platformę społecznościową Facebook, prowadzoną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

-    Przycisk „+1” Google oferowany przez platformę społecznościową Google+, prowadzoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

-    Przycisk „Tweetnij” Twittera oferowany przez platformę komunikacji Twitter, prowadzoną przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Wyżej wymienione wtyczki tworzone są przez danych operatorów, oddawane do dyspozycji upjers i w niezmienionej wersji implementowane na naszych stronach internetowych. Za pomocą tego rodzaju przycisku mogą Państwo wyrazić swoją rekomendację dla odwiedzonej strony internetowej. W ten sposób mogą Państwo polecić oferty upjers przyjaciołom na Facebooku, innym Użytkownikom Google Plus, a także osobom śledzącym Państwa na Twitterze. I tak na przykład jeżeli zostanie kliknięty przycisk „Podoba mi się”, na Państwa stronie internetowej na Facebooku pojawia się informacja o poleceniu naszej usługi. Jeśli klikną Państwo na przycisk „+1”, wówczas w Państwa profilu Google Plus lub wynikach wyszukiwania wyszukiwarki „Google” pojawi się informacja o poleceniu usługi. Ponadto możliwe jest wyświetlenie powiązanej z kontem polecającego nazwy profilu i przynależącego do niego zdjęcia na stronach internetowych i platformach osób trzecich. Za pomocą przycisku „Tweetnij” możliwe jest podzielenie się wpisem lub stroną internetową oferty upjers na Twitterze. Ponadto umożliwiają one zautomatyzowaną komunikację między stronami internetowymi i daną platformą.

Poprzez aktywację przycisku danej platformy przeglądarka Państwa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej platformy w USA i komunikuje się z daną platformą. Zawartość wtyczki zostaje pobrana bezpośrednio z serwera do przeglądarki i zintegrowana przez nią z naszą stroną internetową.

Dlatego też upjers nie ma wpływu na zakres danych, które gromadzone są w ten sposób przez operatora danej platformy za pomocą tego rodzaju przycisków i informuje Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy: Wychodzimy z założenia, że zapisywana jest informacja o odwiedzinach strony internetowej, aktywacji przycisku oraz Państwa adresie IP. 

Stosownie do tego, poprzez aktywację wtyczki społecznościowej, Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa danej strony internetowej. Jeżeli podczas odwiedzin na stronie upjers zalogowani są Państwo na Facebooku, Facebook może przyporządkować informację o odwiedzinach na stronach upjers Państwa kontu na Facebooku. Na wypadek dokonywania interakcji, np. korzystania z przycisku "Lubię to", Facebookowi zostaje przekazana bezpośrednia informacja za pomocą przeglądarki i zapisana na jego serwerach. W przypadku gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku, adres IP Państwa mimo wszystko może zostać pobrany i zapisany na serwerach Facebooka, niemniej jednak według Facebooka w Niemczech ma to miejsce tylko w zanonimizowanej postaci. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto na Facebooku pragnie uniknąć gromadzenia i przetwarzania danych o jego obecności na stronach upjers, powinien podczas korzystania z serwisów upjers wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Według Google nie są gromadzone żadne dane osobowe, o ile nie klikną Państwo na przycisk „+1”. Tylko i wyłącznie w przypadku zalogowanych członków gromadzone i przetwarzane są dane osobowe, między innymi adres IP.

Zgodnie ze stanem naszej wiedzy w przypadku wtyczki Twitter w momencie jej kliknięcia przekazywane są jedynie Państwa adres IP oraz URL danej strony internetowej oferty upjers, które nie są używane do żadnych innych celów niż prezentacja oferty.

O ile posiadają Państwo konto na jednej z tego rodzaju platform, obowiązuje zasadniczo reguła, iż operator platformy jest w stanie podczas aktywacji danego przycisku przyporządkować informacje Państwa kontu. O ile nie wyrażają Państwo na to zgody, powinni się Państwo wylogować ze swojego konta na danej platformie przed aktywacją danej wtyczki.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich przetwarzania i dalszego używania przez operatora danej platformy, jak również o związanych z tym prawami oraz możliwościami dokonania indywidualnych ustawień dotyczących ochrony sfery prywatnej uzyskać można we wskazówkach dotyczących ochrony danych pod następującymi linkami:

 

Facebook:         https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+:           http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter:              https://twitter.com/privacy

 

upjers pragnie ponadto zwrócić uwagę, że za pomocą różnego rodzaju wtyczek dla przeglądarki takich jak np. Facebook Blocker, wtyczki platform społecznościowych mogą zostać zablokowane w Państwa przeglądarce.

 

 

5. Postępowanie z danymi na wypadek korzystania z połączonych z platformami społecznościowymi gier

Niektóre gry upjers zintegrowane są z platformami portali społecznościowych (w głównej mierze  Facebook). Gry na portalach społecznościowych określane są jako Apps, inaczej mówiąc aplikacje (Applications). Jeżeli chcą Państwo korzystać z serwisów upjers na portalach społecznościowych, muszą Państwo wyrazić zgodę na gromadzenie/ zapisywanie przez upjers przykładowo następujących danych:

-              imię, nazwisko, płeć, data urodzenia,

-              zdjęcie w profilu oraz jego URL,

-              login oraz adres email, który został podany podczas rejestracji na Facebooku,

-              miejsce pobytu, parametry urządzeń dostępu,

-              numer ID Użytkownika, który linkowany jest do publicznie dostępnych informacji             Użytkownika (na Facebooku),

-              numer ID przyjaciół, którzy również posiadają konto połączone z grą.

Poprzez potwierdzenie za pomocą przycisku "Zezwól" wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

upjers pragnie zwrócić uwagę, że zakres informacji otrzymywanych przez nas od serwisu Facebook może różnić się w zależności od dokonanych ustawień dotyczących sfery prywatnej. W szczególności chodzi o ustawienia dotyczące:

-              informacji dzielonych przez Państwo z przyjaciółmi/ dzielonych przez przyjaciół o         Państwie,

-              blokowania pewnego rodzaju aplikacji, względnie rodzaju gromadzonych przez nie     informacji,

-              ignorowania pewnego rodzaju zaproszeń do gier,

-              kontroli dla kogo widoczne są Państwa czynności.

 

 

6. Tryb "Graj natychmiast"

W przypadku gdy upjers oddaje do Państwa dyspozycji możliwość gry bez konieczności rejestracji, otrzymują Państwo tak zwane konto dla gościa. Korzystanie z dodatkowych świadczeń specjalnych (usług premium) w trakcie ograniczonego czasowo korzystania z konta gościa jest niemożliwe. W tym przypadku nie wymaga się od Państwa podania danych osobowych takich jak na przykład adres email i otrzymują Państwo dostęp do gry za pomocą danych dostępu gościa.

Konto gościa wraz ze stworzoną dla niego nazwą zostaje automatycznie skasowane po czasie, który zostaje Państwu zakomunikowany w momencie uzyskania gościnnego dostępu do gry. W każdej chwili mogą Państwo jednakże dokonać rejestracji w grze. Postępowanie z danymi osobowymi podanymi podczas rejestracji do gry regulują zamieszczone powyżej przepisy Oświadczenia o ochronie danych osobowych.

 

 

§ 5 Informacja o danych osobowych Użytkowników serwisu

Na życzenie upjers udzieli Państwu bezpłatnie wszelkich informacji dotyczących zapisanych o Państwie danych. Informacje tego rodzaju przekazywane są zasadniczo w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

§ 6 Obecność internetowa osób trzecich/ Linki

W przypadku gdy używając serwisów upjers zostaną Państwo za pomocą linków zamieszczonych na danych stronach internetowych przekierowani na strony osób trzecich oferujących swoje usługi w światowym www, upjers zwraca Państwu uwagę, że postanowienia powyższego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie obowiązują dla tych stron. upjers nie przejmuje odpowiedzialności za działania podjęte przez tego rodzaju osoby trzecie w kwestii dotyczących Państwa danych osobowych. W szczególności upjers nie gwarantuje, że na stronach internetowych osób trzecich obowiązują takie same standardy ochrony danych osobowych jak w jej serwisach. Dlatego też upjers zaleca wszystkim swoim klientom, by zapoznali się każdorazowo z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi u operatora danego serwisu.

 

 

§ 7 Zmiana Oświadczenia o ochronie danych osobowych

upjers zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych postanowień w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do uwzględnienia przy zmianach przepisów obowiązującego prawa. upjers zaleca Państwu, aby podczas korzystania z usług jej serwisów systematycznie informowali się Państwo o aktualnym stanie Oświadczenia o ochronie danych osobowych. Na wypadek gdyby firma upjers planowała użyć danych osobowych w szerszym zakresie niż opisany powyżej, zostaną Państwo z wyprzedzeniem poinformowani o mających nastąpić zmianach.

 

 

Stan: Wrzesień 2013

 

 

Operator usługi:

upjers GmbH

Prezes spółki: Klaus Schmitt

Adres: Hafenstrasse 13, 96052 Bamberg, Niemcy


email:         mail@upjers.com (nie dla supportu)

Telefon:      +49-951/3015835 (nie dla supportu)

Fax:            +49-951/510908102 (nie dla supportu)

Rejestr handlowy:  Sąd rejonowy w Bambergu

Numer ewidencyjny firmy: HRB Bamberg 5558


VAT: DE275673923Pełnomocnik ds. ochrony danych

Email: datenschutzbeauftragter@upjers.com