Polityka prywatności

upjers GmbH, Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Niemcy, prowadzi stronę internetową www.upjers.com i gromadzi określone dane osobowe użytkowników o ile jest to konieczne. Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje do czego i w jakim celu używane są Państwa dane osobowe. Ponadto informujemy Państwa w jaki sposób chronione są dane, kiedy są usuwane oraz jakie prawa przyznaje ochrona danych.

Na wstępie: Przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych i chronimy Państwa sferę prywatną w maksymalnie możliwym zakresie. Pragniemy jednakże szczerze przyznać: Internet żyje z wymiany informacji i wykazuje w dalszym ciągu wiele luk bezpieczeństwa. Nawet jeśli Państwa dane osobowe zostają podczas wizyty na naszej stronie internetowej zaszyfrowane, najpóźniej w momencie wymiany danych z obcymi stronami internetowymi powstaje ryzyko, którego nie można wykluczyć. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową – na przykład używając linku na naszej stronie – proszę uwzględnić, że poniższa Polityka prywatności nie obowiązuje dla tych stron.

Spis treści:

1. Osoba odpowiedzialna – Do kogo mogę się zwrócić?

Odpowiedzialna za stronę internetową jest firma:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Niemcy

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

Е-mail: mail@upjers.com

Serwis klienta:

Formularz supportu: https://support.upjers.com/pl/start

E-mail: support@upjers.com

2. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Przy pomocy danych kontaktowych osiągną Państwo Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Na wypadek konkretnych pytań dotyczących usunięcia danych lub przysługujących praw, można skontaktować się z nami w kwestiach ochrony danych bezpośrednio na adres e-mail datenschutzbeauftragter@upjers.com. Jeśli chcą Państwo postawić zapytanie w formie pisemnej, wystarczy dopisek „Ochrona danych”.

3. Jakie mam prawa?

Można się zwrócić do nas w każdej chwili, jeśli mają Państwo pytania dotyczące praw w ramach ochrony danych lub chcą dochodzić jednego z praw wymienionych poniżej:

 • Prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, by wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera)
 • Prawo do informacji zgodnie z art.15 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu uzyskania informacji, jakie dane osobowe zostały przez nas zgromadzone)
 • Sprostowanie zgodnie z art.16 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, gdy Państwa adres e-mail uległ zmianie i musi zostać zaktualizowany)
 • Usunięcie danych zgodnie z art. 17 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu usunięcia pewnych danych przez nas zgromadzonych)
 • Ograniczenie możliwości przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli Państwa adres e-mail wprawdzie nie musi zostać usunięty, ale używany tylko i wyłącznie do wysłania bezwzględnie koniecznych e-maili)
 • Przenoszenie danych zgodnie z art. 20 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić w celu otrzymania zgromadzonych danych w skompresowanym formacie na wypadek potrzeby udostępnienia danych innej stronie internetowej)
 • Sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO (np. mogą się Państwo do nas zwrócić, jeśli nie zgadzają się Państwo z jedną z używanych przez nas metod analitycznych lub reklamowych)
 • Prawo do odwołania we właściwym organie nadzorczym zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO (np. na wypadek skarg mogą się Państwo zwrócić również bezpośrednio do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych)

4. Usuwanie i okres przechowywania danych

O ile nie zostało postanowione inaczej, usuwamy wszelkie dane jak tylko nie są już dłużej potrzebne. Blokada lub usunięcie Państwa danych ma miejsce również wówczas, gdy mija ustawowo postanowiony czas ich gromadzenia, chyba że istnieje konieczność dalszego zachowania danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia warunków umowy. Pewien rodzaj danych musi prawdopodobnie być przechowywany dłużej z powodów ustawowych. Naturalnie w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji na temat zgromadzonych danych.

5. W jaki sposób chronione są Państwa dane osobowe?

Podejmujemy wszelkie sensowne i odpowiednia działania, by chronić zgromadzone przez nas dane osobowe przed nadużyciem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem. W tym celu dokonaliśmy licznych technicznych i organizacyjnych optymalizacji. Obejmują one środki w celu obchodzenia się z każdym domniemanym naruszeniem danych osobowych.

Jeśli podejrzewają Państwo, że dane osobowe zostały nadużyte, utracone lub dostały się w niepowołane ręce, prosimy o niezwłoczną informację w tej kwestii i zwrócenie się na wyżej podane dane kontaktowe.

6. Wizyta na stronie internetowej

Jeśli chcą Państwo jedynie rozejrzeć się na naszej stronie internetowej, nie gromadzimy żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych, które przekazuje przeglądarka, by umożliwić wizytę na stronie internetowej, a w tym przede wszystkim:

 • Szacunkowa lokalizacja na podstawie obszaru IP (tylko kraj łącza)
 • Dostawca internetu (na przykład INEA lub Orange)
 • Data i czas (np. o godzinie 11:45 dnia 25.05.2018)
 • Przeglądarka (np. Chrome lub Safari)

Zgromadzone dane techniczne nie mogą zostać skojarzone z konkretną osobą i służą wyłącznie anonimowym celom statystycznym w celu optymalizacji strony internetowej.

Celem tymczasowego gromadzenia i zapisywania danych na początku jest zapewnienie połączenia jak również osiągalności i poprawnego wyświetlenia strony internetowej.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony w ramach wyżej wymienionych środków ochrony oraz w zgodzie z europejskimi wymogami w zakresie ochrony danych wynikającymi z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym, nasze zainteresowanie bezpiecznym i bezproblemowym świadczeniem naszych usług pozwala na wykorzystanie wyżej wymienionych danych technicznych, które ze względu na swój charakter stanowią niezwykle małe naruszenie informacyjnego samostanowienia odwiedzających.

7. Zapytania do serwisu klienta

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z naszym zespołem supportu. Kliknięcie na link „Support” na naszych stronach internetowych przekierowuje na stronę serwisu klienta https://support.upjers.com/pl/start. Ponadto możliwe jest wysłanie zapytania na adres support@upjers.com

Możemy poprosić Państwa o podanie następujących danych:

 • Nazwa użytkownika lub login
 • ID użytkownika
 • ID upjers
 • Adres e-mail
 • Ewentualnie dostawca metody płatniczej
 • Wiadomość, względnie zapytanie do supportu
 • Wtyczki (np. Adobe Flash)
 • System operacyjny (np. Mac OS)
 • Hardware (np. procesor Intel)
 • Przeglądarka

W ramach środków ochronnych zapytanie do supportu odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy przez formularz supportu wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Po udanym podjęciu kontaktu i udzieleniu satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie, Państwa dane są bezpośrednio kasowane.

Celem pobierania informacji jest wyłącznie podjęcie z Państwem kontaktu i serwis klienta, dlatego też dane używane są tylko i wyłącznie w tym celu.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO), udzielona poprzez skontaktowanie się z naszym serwisem klienta.

8. Pobieranie aplikacji

Korzystając z naszych stron internetowych mogą Państwo przy pomocy linków przejść również do oferty gier upjers na urządzenia mobilne (poniżej: aplikacje) w App Stores (tzw. sklepach internetowych).

Podczas pobierania aplikacji wymagane informacje gromadzone są przez dany App Store, w szczególności czas pobrania, nazwa, wersja językowa oraz advertiser ID/ indywidualny numer urządzenia. Na pobieranie tego rodzaju danych nie mamy żadnego wpływu i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Sklepy internetowe oddają do dyspozycji użytkowników we własnej Polityce prywatności informacje dotyczące obchodzenia się przez nie z danymi osobowymi. Przetwarzamy dane w ramach korzystania z aplikacji o ile jest to konieczne do pobrania mobilnej aplikacji na urządzenie mobilne, do oddania w Państwa ręce danej aplikacji oraz finalizacji zakupów w ramach gry.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach korzystania z aplikacji znajdą Państwo w Polityce prywatności na urządzenia mobilne (https://en.upjers.com/mprivacy).

9. Rejestracja

Ponadto mają Państwo możliwość rejestracji na stronie internetowej upjers i zalogowania się w każdej chwili przy pomocy konta użytkownika. By zarejestrować się na stronie, wymagane są poniższe dane:

 • Adres e-mail
 • Nazwa użytkownika lub login
 • Hasło

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Ponadto stosujemy zasadę minimalizacji danych i gromadzimy wyłącznie rzeczywiście potrzebne dane. Prosimy o nieużywanie jako nazwy użytkownika prawdziwego imienia lub nazwiska albo danych innych osób. Ponadto przyporządkowujemy Państwa do danego kraju na podstawie przekazanego numer IP. Dane te są zapisywane, by móc zaoferować adekwatną ofertę metod płatności. Dokonany wybür mogä państwo w kaßdej chwili zmienić. Po utworzeniu konta użytkownika dane przechowywane są dopóki nie zdecydują się Państwo na usunięcie pojedynczych danych lub kompletnego konta użytkownika.

Celem pobierania informacji jest utworzenie konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z gier przeglądarkowych oraz dalszych funkcji na stronie internetowej (np. wiadomości w grze, artykułów na forum). Rejestracja jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana, względnie dane użytkownika usunięte.

Podstawą prawną jest zezwolenie użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

10. Korzystanie ze zintegrowanych gier/Dodatkowe funkcje

Niektóre z gier upjers zintegrowane są na portalach społecznościowych (np. Facebook). Gry określane są tam mianem Apps, względnie aplikacji. Ponadto poszczególne gry mogą oferować dodatkowe funkcje, które pozwalają na interakcję z innymi graczami w połączeniu z konkretną siecią. Za przetwarzanie danych lub każdorazowe zgodne z wymogami ochrony danych przekazywanie danych odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy, który poucza o tym swoich użytkowników we własnej Polityce prywatności (por. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/pl-pl/legal/privacy-notice/).

Pragniemy jednakże zwrócić uwagę, że portale społecznościowe mogą zażądać zgody na przekazywanie danych osobowych, jeśli chcą Państwo korzystać ze zintegrowanej w nich gry upjers lub funkcji dodatkowych w ramach sieci. W przypadku Facebooka może chodzić o poniższe dane:

 • Imię i nazwisko, płeć i data urodzenia
 • Zdjęcie profilowe lub odpowiednie URL
 • Login oraz adres e-mail podawany podczas rejestracji na Facebooku
 • Lokalizacja oraz urządzenia dostępowe
 • Numer ID użytkownika, który połączony jest z publicznie dostępnymi informacjami na Facebooku
 • Numer ID przyjaciół, którzy również połączeni są z grą

Jeśli zgodzą się Państwo na przekazywanie danych, portal może w pewnych okolicznościach przesyłać dane do upjers. upjers przetwarza tego rodzaju dane tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do udostępnienia użytkownikowi gry lub dodatkowych funkcji. upjers zwraca uwagę, że mają Państwo wpływ na zakres udostępnianych przez portal informacji dokonując odpowiednich ustawień w opcji Ustawień prywatności. Wpływ można wywierać między innymi w następujący sposób:

 • Kontrolując jakie informacje przyjaciele na Facebooku dzielą z Państwem/ o Państwie.
 • Blokując specjalne aplikacje, względnie uniemożliwiając im zbieranie informacji na Państwa temat.
 • Ignorując pewne zaproszenia do gier.
 • Kontrolując kto może zapoznać się z Państwa aktywnością.

11. Rejestracja i logowanie społecznościowe

Oprócz ręcznej rejestracji, oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej rejestracji innym, istniejącym na innej platformie kontem użytkownika(np. Facebook, Amazon). Na wypadek skorzystania z tego rodzaju możliwości rejestracji, po wyborze platformy zostaną Państwo przekierowani na stronę danego oferenta, który poprowadzi Państwa przez proces logowania.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie. Nie używamy logowania, by uzyskać dostęp do prywatnych danych takich jak listy przyjaciół lub kontakty oraz zapisywania ich do własnych celów. Stałe połączenie między Państwa kontem użytkownika oraz kontem na Facebooku lub Amazonie nie ma miejsca.

Obie sieci poddały się standardowym klauzulom umownym UE, uzasadniając tym samym ewentualne przekazywanie danych do USA. (w celu uzyskania dalszych informacji prosimy skonfrontować każdorazowo odpowiednie Polityki prywatności). Jakie dane gromadzone są przez portale w ramach rejestracji lub jakie dane są ze sobą kojarzone, jest nam nie znane. Szczegółowe informacje uzyskać można w Polityce prywatności Facebooka (https://pl-pl.facebook.com/policy.php) i Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496)

Celem pobierania informacji jest zalogowanie przez istniejące konto dostępu, by korzystać z poszerzonych funkcji strony internetowej. Logowanie przez portale społecznościowe odbywa się dobrowolnie i może zostać w każdej chwili odwołane, względnie konto użytkownika może zostać odmeldowane.

Podstawą prawną Państwa zgoda jest zgodna z europejskimi wymogami ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO, co możecie Państwo zadeklarować w naszym banerze cookies.

12. Komunikacja w grach

Oferowane przez nas gry oddają w Państwa ręce różnorodne możliwości komunikowania się z innymi graczami. Używamy automatycznych systemów filtrujących uniemożliwiających wysyłanie wiadomości masowych, wiadomości o obraźliwych, gloryfikujących przemoc, obscenicznych, rasistowskich lub innego rodzaju nieprzyzwoitych treściach oraz wiadomości o charakterze reklamowym. Ponadto w celu analizy i naprawy błędów technicznych protokołujemy przez krótki czas sposób korzystania z oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz integralności systemu, w celu zwalczania nieautoryzowanego lub niedozwolonego użytku, jak również do tworzenia statystyk użytkowników na bazie niespersonalizowanych danych. Utworzone protokoły zawierają datę i czas wiadomości, jej nadawcę i odbiorcę, treść wiadomości oraz przekazaną ilość danych.

Bez zgody żaden z naszych pracowników nie będzie czytał Państwa wiadomości. Na wypadek podejrzenia o bezprawnym i/lub nieautoryzowanym użyciu oddanych do dyspozycji kanałów komunikacji (np. zgłoszenie wiadomości przez użytkownika) zastrzegamy sobie jednakże prawo zbadania danego konta użytkownika łącznie ze znajdującymi się na nim wiadomościami oraz do ewentualnego podjęcia dalszych koniecznych środków.

W ramach środków ochronnych przekaz podanych przez Państwa danych odbywa się przez zaszyfrowane połączenie danej platformy.

Celem przetwarzania danych jest oddanie w ręce użytkowników kanałów komunikacji w ramach gry umożliwiających wymianę wiadomości między graczami.

Podstawą prawną dla tymczasowego gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych w celu komunikacji opiera się na Państwa zgodzie w rozumieniu Art. 6 Art. 1 lit. a RODO. Zastosowanie systemów filtrujących służy weryfikacji przestrzegania reguł prawidłowej komunikacji w celu ochrony praw osób trzecich. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych w sensie art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy zapewnieniu realizacji tych celów. Zainteresowanie ochroną naszych klientów przed ewentualnymi przestępstwami kryminalnymi, takimi jak obelgi, przeważa ostatecznie nad zainteresowaniem nieograniczoną, anonimową komunikacją.

13. Finalizacja płatności

W przypadku inicjacji procesu płatności w celu nabycia waluty premium, muszą Państwo podać dalsze dane. O jakie dane konkretnie chodzi, zależy od rodzaju wybranej metody płatniczej. upjers umożliwia ponadto korzystanie z anonimowych opcji płatności.

W celu dokonania płatności oddajemy do Państwa dyspozycji różne serwisy, spośród których można dowolnie wybierać. Współpraca ze osobami trzecimi dotyczy ponadto finalizacji płatności przez zewnętrznych usługodawców (Paypal, operatorzy kart kredytowych, operatorzy sieci telefonii komórkowej, Paysafecard, płatności gotówkowe, przelewy ekspresowe itd.). Zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do poufnego, ustawowego i bezpiecznego traktowania danych i mogą używać ich tylko i wyłącznie wówczas, o ile jest to konieczne do wykonania oferowanej przez nich usługi.

Mogą Państwo dowolnie decydować o wyborze preferowanej przez siebie metody płatniczej, przy czym w tym kontekście pragniemy zwrócić uwagę na wskazówki i przepisy o ochronie danych oferenta danej usługi.

Dostawca metod płatniczych gromadzi dane osobowe klienta na własną odpowiedzialność, by móc sfinalizować proces płatności. Na zakończenie dostawca wysyła upjers informację potwierdzającą zakończenie transakcji sukcesem. Z reguły nie otrzymujemy danych osobowych dotyczących transakcji od dostawców usług płatniczych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dla potwierdzonego procesu płatności zapisujemy adres IP klienta. Celem tego działania jest wyłącznie spełnienie obowiązków podatkowych. Przy pomocy adresu IP możemy ustalić miejsce świadczenia dla podatku obrotowego. Dane przechowywane są przez nas zgodnie z przewidzianymi w prawie podatkowym okresami przechowywania.

Wyjątkowo, w przypadku korzystania z następujących metod płatności, na naszych stronach internetowych gromadzone są już dalsze dane osobowe:

"Zakup na rachunek"

W trakcie przetwarzania płatności firma upjers gromadzi dane osobowe za pomocą formularza i przekazuje je dostawcy usług płatniczych Payolution GmbH oraz przydzielonemu bankowi do oceny zdolności kredytowej. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych zostaną Państwu udostępnione w ramach specjalnej polityki prywatności, stanowiącej część procesu płatności. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, którą deklarują Państwo w procesie płatności.

14. Emaile/Newsletter

Wiadomości e-mail, które mają bezpośredni wpływ na stosunek umowny, np. potwierdzenie umowy, będą wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
Nie będziemy wysyłać bez Państwa zgody żadnych wiadomości e-mail, które nie dotyczą bezpośrednio stosunku umownego, takich jak np. newslettery.

W celu uzyskania Państwa zgody stosujemy tak zwaną procedurę "double opt-in".
Oznacza to, że będziemy wysyłać Państwu pocztą elektroniczną biuletyn tylko wtedy, gdy potwierdzą Państwo w naszej wiadomości e-mail z powiadomieniem, klikając na link, że chcecie Państwo otrzymywać nasz biuletyn.

Oczywiście możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować z prenumeraty naszego newslettera, link do niego znajdziecie w każdym newsletterze. Alternatywnie można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem [formularza wsparcia] (https://support.upjers.com/pl/start) lub za pośrednictwem adresu e-mail [support@upjers.com] (mailto:support@upjers.com).

Współpracujemy z dostawcą usług Emarsys eMarketing Systems AG, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 Monachium, Niemcy, w zakresie dystrybucji naszego biuletynu informacyjnego. Z tym usługodawcą zawarliśmy umowę o realizacji zamówienia zgodnie z wymogami art. 28 RODO.

Podstawą prawną do wysłania wiadomości e-mail dotyczących bezpośrednio stosunku umownego jest wykonanie umowy. Podstawą prawną do wysyłania e-maili, które nie mają bezpośredniego wpływu na stosunek umowny, jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

15. Cookies (ciasteczka)

Nasza strona internetowa używa częściowo tak zwanych ciasteczek (plików cookies). W przypadku ciasteczek chodzi o małe pliki tekstowe, które zapisywane są zazwyczaj w jednym z katalogów przeglądarki. Ciasteczka zawierają informacje o aktualnej, względnie ostatniej wizycie na stronie internetowej:

 • Nazwa strony internetowej
 • Okres ważności ciasteczek
 • Dowolna wartość

O ile ciasteczka nie zawierają dokładnej daty ważności, zapisywane są tylko tymczasowo i automatycznie usuwane, jak tylko przeglądarka zostanie zamknięta, względnie urządzenie wystartowane ponownie. Ciasteczka zawierające okres ważności pozostają zapisane również na wypadek zamknięcia przeglądarki lub ponownego wystartowania urządzenia. Tego rodzaju ciasteczka usuwane są dopiero w podanym w nich terminie lub na wypadek manualnego usunięcia.

Na naszej stronie internetowej używamy trzy rodzaje ciasteczek:

 • Niezbędne ciasteczka (tego rodzaju ciasteczka potrzebujemy, by móc wyświetlić stronę w sposób prawidłowy i zapisać tymczasowo pewne ustawienia)
 • Ciasteczka funkcjonalne i związane z wydajnością (tego rodzaju ciasteczka pomagają nam analizować techniczne dane odwiedzin, a tym samym unikać komunikatów o błędach). Takie pliki cookie są wykorzystywane do zapewnienia naszej stronie internetowej dodatkowych funkcji, które wykraczają poza to, co jest konieczne z technicznego punktu widzenia i które znacznie poprawiają wrażenia funkcjonalność. Obejmują one również proste piksele zliczające, które statystycznie rejestrują pewne działania na stronach w formie anonimowej i są wykorzystywane w szczególności do pomiaru i rozliczania kampanii reklamowych. Nie używamy plików cookie związanych z funkcjami i wydajnością do gromadzenia danych osobowych ani do celów reklamowych.
 • Ciasteczka reklamowe i związane z analizą (tego rodzaju ciasteczka zapewniają, że zostanie wyświetlona np. reklama butów, jeśli wcześniej szukali Państwo tego właśnie produktu)

Ciasteczka mogą zostać skonfigurowane, zablokowane oraz usunięte w ustawieniach przeglądarki. Jeśli usuną Państwo wszystkie ciasteczka naszej strony internetowej, może się zdarzyć, że niektóre funkcje strony nie zostaną wyświetlone w sposób prawidłowy. Pomocne informacje i wskazówki dla standardowych przeglądarek oddaje do dyspozycji Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technologiach Informatycznych: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Podstawą prawną dla ustawienia wymaganych technicznie plików cookie jest wykonanie stosunku umownego. Podstawę prawną dla ustawienia funkcji i wydajności plików cookie stanowi nasz uzasadniony interes. Biorąc pod uwagę niską intensywność interwencji, zainteresowanie świadczeniem usług przyjaznych dla klienta i pozyskiwaniem nowych klientów przeważa w tym przypadku i umożliwia korzystanie z funkcjonalnych i wydajnych cookies. Podstawą prawną ustawiania cookies, które służą do analizy zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam, jest Państwa zgoda, którą można zadeklarować podczas odwiedzania naszej strony internetowej w ramach naszego bannera cookies lub w innej formie (np. rozwiązania 2-kliknięcia).

16. Youtube

Do bezpośredniej integracji filmów video używamy dostawcy YouTube. YouTube prowadzony jest przez . YouTube prezentowany jest przez Google Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street, Dublin 4, Irland. Podczas odgrywania zintegrowanych filmów reklamowych tworzone jest połączenie z serwerami Google i z technicznych względów przekazywany przynajmniej adres IP. Jeśli zalogowani są Państwo ponadto na koncie Google, Google przyporządkowuje informacje o oglądanych filmach do Państwa osobistego konta. Można zapobiec tego rodzaju kojarzeniu danych wylogowując się z konta Google na platformie Google przed rozpoczęciem oglądania filmów na naszej stronie internetowej.

W ramach środków ochronnych obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Deklaracja o Ochronie Danych Google (http://www.google.com/intl/pl-PL/privacy) Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym w tak zwanym państwie trzecim, do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim konieczne są dalsze gwarancje. Google poddał się standardowym klauzulom umownym UE i tym samym uzasadnił ewentualne przekazywanie danych do USA.

Ponadto integrujemy filmy YouTube z poszerzonymi ustawieniami ochrony danych i rozwiązaniem serwerowym. Użytkownikowi wyświetlany jest początkowo tylko ekran podglądu pobierany z serwera upjers. Dopiero kliknięcie na przycisk „Odtwórz” aktywuje Iframe YouTube, co rozpoczyna ograniczoną wymianę danych z YouTube.

Celem przekazu danych jest integracja popularnej wśród naszych użytkowników oferty filmów video YouTube, by w wygodny sposób móc korzystać z przedstawionych filmów video bez konieczności opuszczania naszej strony internetowej.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można zadeklarować poprzez aktywację odtwarzacza YouTube.

17. Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager, usługi Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Tag Manager pozwala na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu.

Według Google, Google Tag Manager jest domeną bez plików cookie, która nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager wyzwala inne tagi, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zostanie wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie wyłączona dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w programie Google Tag Manager.

Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=pl.

Podstawą prawną wykorzystania jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można zadeklarować w kontekście naszego bannera cookies.

18. Goolge Analytics

Używamy Google Analytics, serwisu służącego do analizy danych w sieci firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics używa opisanych wyżej ciasteczek reklamowych i analitycznych, by analizować naszą stronę internetową pod względem schematu korzystania przez użytkownika. Wygenerowane przez ciasteczka informacje o korzystaniu ze strony internetowej przekazywane są na serwery Google w USA i tam zapisywane. Państwa numer IP zostaje jednakże przed analizą danych statystycznych skrócony, przez co wyciągnięcie wniosków na temat osoby jest niemożliwe. W tym celu Google Analytics zintegrowany na naszej stronie internetowej został uzupełniony o kod „anonymizeIp“, by zagwarantować anonimowe gromadzenie adresów IP. Google korzysta z anonimowych informacji uzyskanych przez ciasteczka, by analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, by przygotowywać raporty o aktywnościach na stronie internetowej dla operatora strony oraz by zrealizować dalsze świadczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu. W stosownych przypadkach Google przekazuje tego rodzaju informacje osobom trzecim, o ile zostało to ustawowo uregulowane lub osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google.

Mogą Państwo również skonfigurować przeglądarkę w ten sposób, by odrzucała ona pliki cookies lub zapobiec analizie danych przez Google, pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki Google Chrome ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg-BG ). Alternatywnie do dodatków przeglądarkowych lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo ustawić tzw. Opt-Out-Cookie, by zapobiec w przyszłości na tej stronie internetowej gromadzeniu danych przez Google (Opt-Out funkcjonuje tylko w danej przeglądarce i tylko dla danej domeny). Na wypadek skasowania ciasteczek w danej przeglądarce, link musi zostać wywołany ponownie.

W ramach środków ochronnych korzystamy z oferowanego przez Google postępowania anonimizacji, dzięki czemu analiza Państwa danych nie odbywa się na bazie osoby, lecz jedynie na bazie statystycznej. Ponadto obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google i powiązana z nimi Polityka prywatności Google ( https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE ). Dodatkowo zawarliśmy z Google specjalną Umowę o ochronie danych, która wymaga ochrony danych przez techniczne i organizacyjne środki ochrony.

Ponieważ Google ma siedzibę w USA i tym samym tak zwanym państwie trzecim, konieczne są dalsze gwarancje do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych na poziomie europejskim. Google uzyskał certyfikaty EU-US Privacy Shield i dowiódł przez to osiągnięcie wymaganego poziomu ochrony danych ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ).

Celem korzystania z Google Analytics jest zanonimizowana analiza Państwa zachowania w roli klienta na naszych stronach internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje pomagają w ulepszeniu oferty upjers.

Podstawą prawną jest tak zwany uzasadniony interes, który został sprawdzony pod kątem celu i w ramach wymienionych wcześniej środków ochronnych, jak również w zgodzie z wymogami europejskich przepisów o ochronie danych wypływających z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto została zawarta Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 28 RODO.

19. Google Ads

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia ("Google").

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, reklama Google Ads przechowuje plik cookie na komputerze użytkownika. Ciasteczka te zazwyczaj wygasają po 30 dniach. Zazwyczaj jako wartości analizy dla tego pliku cookie zapisywane są następujące informacje: Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba emisji reklam na miejsce, ostatnia emisja, informacje o rezygnacji.
Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony na stronie internetowej klienta reklamy, a plik cookie zapisany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach Google Ads. Otrzymujemy tylko anonimowe oceny statystyczne od Google. Za pomocą tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google poprzez wykorzystanie reklam Google. Zgodnie z naszą wiedzą Google otrzymuje od nas informacje o tym, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę. Jeśli posiadacie Państwo konto użytkownika w Google i jesteście zarejestrowani, Google może przypisać wizytę do Państwa konta użytkownika. Ale nawet jeśli nie jesteście zarejestrowani w Google, możliwe jest, że Google może przetwarzać Państwa adres IP.

Jako środek ochronny usługa jest domyślnie wyłączona na naszych stronach internetowych i może być aktywowana poprzez baner cookie. Ponadto zastosowanie mają wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google oraz związana z nią polityka prywatności Google (http://www.google.com/intl/pl-PL/privacy). Zawarliśmy również specjalną umowę o ochronie danych osobowych z Google, która nakazuje ochronę Państwa danych za pomocą technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Google ostatecznie poddał się standardowym klauzulom umownym UE i tym samym uzasadnił ewentualne przekazywanie danych do USA.

Celem korzystania z Google Ads jest zwrócenie uwagi na naszą ofertę poprzez reklamę na zewnętrznych stronach internetowych oraz pozyskanie nowych klientów. Za pomocą Google Ads możemy zrozumieć, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe i w razie potrzeby zoptymalizować kampanie reklamowe.

Podstawą prawną korzystania z Google Ads jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a RODO, którą można zadeklarować w naszym banerze cookies.

20. Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy "piksele Facebooka", usługę świadczoną przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Facebook Pixel pozwala nam na sprawdzenie, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku. Facebook-Pixel wykorzystuje między innymi cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, wizyta w naszej ofercie online jest odnotowywana na Twoim koncie użytkownika. Dane zbierane o użytkowniku są dla nas anonimowe, więc nie możemy wyciągać żadnych wniosków dotyczących jego tożsamości. Dane te mogą być jednak połączone przez Facebook z Twoim kontem użytkownika tam. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Facebook poprzez wykorzystanie pikseli Facebooka. Według naszej najlepszej wiedzy Facebook otrzymuje od nas informacje o tym, że wywołaliście Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęliście na reklamę. Jeśli posiadasz konto użytkownika w serwisie Facebook i jesteś zarejestrowany, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie jesteś zalogowany, możliwe jest, że Facebook może przetwarzać Twój adres IP i inne informacje identyfikujące.

Jako środek ochronny usługa jest domyślnie wyłączona na naszych stronach internetowych i może być aktywowana poprzez baner cookie. Ponadto zastosowanie mają wysokie standardy bezpieczeństwa Facebooka i związana z tym polityka prywatności na stronie https://www.facebook.com/about/privacy. Zawarliśmy również specjalną umowę o ochronie danych osobowych z Facebookiem, która nakazuje ochronę Państwa danych za pomocą technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Wreszcie Facebook podporządkował się standardowym klauzulom umownym UE, uzasadniając tym samym ewentualne przekazywanie danych do USA.

Celem wykorzystania pikseli z Facebooka jest marketing naszych ofert. W szczególności służy on do oceny, rozliczania i optymalizacji kampanii reklamowych na Facebooku.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) RODO, którą mogą Państwo zadeklarować w kontekście naszego bannera cookies.

21. Filmy reklamowe.

W naszych ofertach i grach zintegrowaliśmy w różnych miejscach filmy reklamowe. Nasi partnerzy reklamowi oddają tam do dyspozycji wybrane treści, które dla nich odgrywamy. Pragniemy zwrócić uwagę, że system free2Play upjers utrzymuje się również dzięki partnerom reklamowym, a my dokładamy wszelkich starań, by implementować reklamy w interesie użytkownika. Oglądając w charakterze użytkownika oddane do dyspozycji filmy reklamowe, mogą Państwo otrzymać walutę premium lub funkcje w grze. W celu uzyskania wyczerpujących odpowiedzi w tej kwestii zalecamy kontakt z serwisem klienta.

Współpracujemy z poniższymi oferentami filmów reklamowych:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) stosuje technologie umożliwiające sterowanie i optymalizację wyświetlania filmów reklamowych dla użytkownika. Dostawcą Smartstream jest SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 Monachium, Niemcy. Jeśli uzyskać więcej informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych: https://www.smartstream.tv/en/privacy.

Jako środek ochronny, klatki wideo są wyraźnie oznaczone jako reklama lub promocja i wskazuje się, że oferta jest dostarczana przez osoby trzecie. Użytkownik jest informowany z wyprzedzeniem na stronie podglądu załadowanej z serwera upjers, że po uruchomieniu odtwarzacza wideo, dane o oglądaniu filmów reklamowych mogą być przekazywane do odpowiedniego dostawcy. Dopiero po aktywacji odtwarzacza wideo taka transmisja danych będzie miała miejsce. Według Smartstream przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowe. Według Smartstream przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowe.
Ponadto, zawarliśmy umowę z firmą Smartstream, zgodnie z wymogami art. 28 RODO.

Celem przetwarzania jest odtworzenie materiałów reklamowych, aby umożliwić naszą darmową ofertę2play.

Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można zadeklarować poprzez aktywację odtwarzacza wideo.

b) adbility
Współpracujemy również z naszym partnerem adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Niemcy. adbility wykorzystuje technologie do kontroli i optymalizacji wyświetlania materiałów reklamowych dla użytkownika. Dalsze informacje, dotyczące przetwarzania danych, można znaleźć na stronie: https://www.adbility-media.com/datenschutz/.

Jako środki ochronne, ramki wideo są wyraźnie oznaczone jako reklamy i wskazuje się, że oferta jest dostarczana przez osoby trzecie. Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany za pomocą strony podglądu załadowanej z serwera upjers, że po uruchomieniu odtwarzacza wideo, dane o oglądaniu filmów reklamowych mogą być przekazywane do odpowiedniego dostawcy. Dopiero po aktywacji odtwarzacza wideo taka transmisja danych będzie miała miejsce. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowe. Osiągnęliśmy również porozumienie z firmą adbility media GmbH zgodnie z art. 26 RODO, zgodnie z którym zarówno my, jak i adbility jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych. W związku z tym mogą Państwo skontaktować się z nami i odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.adbility-media.com/kontakt/.

Celem przetwarzania jest odtworzenie materiału reklamowego, aby umożliwić korzystanie z naszej darmowej oferty2play.

Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można zadeklarować poprzez aktywację odtwarzacza wideo.

c) One Tech Group GmbH
Ponadto, współpracujemy z naszym partnerem One Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburg, Niemcy (zwanym dalej OTG). OTG wykorzystuje technologie do kontroli i optymalizacji wyświetlania materiałów reklamowych dla użytkownika. Polityka prywatności OTG znajduje się tutaj: https://onetech.group/privacy-policy/

Jako środki ochronne, ramki wideo są wyraźnie oznaczone jako reklama lub ogłoszenie i wskazuje się, że oferta jest dostarczana przez osoby trzecie. Użytkownik jest informowany z wyprzedzeniem na stronie podglądu załadowanej z serwera upjers, że po uruchomieniu odtwarzacza wideo, dane o oglądaniu filmów reklamowych mogą być przekazywane do odpowiedniego operatora. Dopiero po aktywacji odtwarzacza wideo taka transmisja danych będzie miała miejsce. Przetwarzane są tylko pseudonimowe dane użytkowe. Osiągnęliśmy również porozumienie z ATG zgodnie z art. 26 RODO, zgodnie z którym zarówno my jak i OTG jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych. W związku z tym możesz skontaktować się z nami i OTG w kwestiach dotyczących przetwarzania danych. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://onetech.group/legal-notice/.

Celem przetwarzania jest wyświetlanie materiałów reklamowych, aby umożliwić naszą ofertę darmowej2play.

Podstawą prawną jest zgoda użytkownika zgodnie z europejskimi wymogami ochrony danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. fa RODO, którą można zadeklarować poprzez aktywację odtwarzacza wideo.

22. Criteo

Na naszych stronach internetowych przechowywane są pseudonimowe informacje o zachowaniach internautów. Gromadzone one są w celach marketingowych przez technologię Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francja. Dane te są zapisywane w plikach cookie na komputerze odwiedzającego. Criteo SA wykorzystuje algorytm do analizy zarejestrowanych pseudonimów zachowań internautów, a następnie może wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na innych stronach internetowych (tzw. wydawnictwach). W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia naszych usług. Informacje te nie są w żaden sposób wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim.

Możecie Państwo sprzeciwić się całkowicie anonimowej analizie zachowania podczas surfowania po naszych stronach internetowych, klikając tutaj (Criteo Unsubscription. Jeśli zrezygnowali Państwo już z subskrypcji (opt-out cookie) i chcieliby ponownie wyświetlić spersonalizowane banery Criteo, to wystarczy kliknąć na (Rejestracja Criteo.
Więcej informacji na temat stosowanej technologii można znaleźć w polityce prywatności Criteo SA.

Jako środki ochronne ocena danych nie opiera się na Twojej osobie, lecz jedynie na podstawie statystycznej. Ponadto, obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa Criteo. Zawarliśmy również umowę z firmą Criteo zgodnie z art. 26 RODO, na mocy której zarówno my jak i Criteo jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych. W związku z tym mogą Państwo skontaktować się z nami, jak również z firmą Criteo w kwestiach dotyczących przetwarzania danych. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie https://www.criteo.com/de/legal/.

Celem Criteo jest analizą korzystania z naszych stron internetowych i zapewnienie reklamy opartej na zainteresowaniach.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, którą mogą Państwo zadeklarować podczas odwiedzania naszych stron internetowych w kontekście naszego bannera cookies.

23. Wtyczki społecznościowe

Używamy następujących wtyczek społecznościowych na naszej stronie internetowej: przycisk "Lubię to" z Facebooka, przycisk "Google +1" z Google oraz Twitter "Tweet".

Dostawcę wtyczki można rozpoznać po jej początkowej literze lub logo na przycisku. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy klikniecie na zaznaczone pole i tym samym je aktywujecie, dostawca wtyczki otrzyma informację, że uzyskał dostęp do odpowiedniej strony internetowej naszej oferty online. W przypadku Facebooka, według dostawcy w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego odebraniu. Po aktywowaniu wtyczki dane osobowe użytkownika są przekazywane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane. Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki przed kliknięciem na szare pole.

Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procedury ich przetwarzania, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania i okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji o usunięciu zebranych danych przez dostawcę wtyczki.

Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i projektowania swojej strony internetowej zgodnie z wymaganiami. Ocena taka przeprowadzana jest w szczególności (również dla użytkowników niezalogowanych) w celu przedstawienia reklamy opartej na potrzebach oraz poinformowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Państwa działaniach na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Za pośrednictwem wtyczek oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną do korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo konto u dostawcy wtyczki i jesteście tam zalogowani. Jeśli jesteście zalogowani u dostawcy wtyczki, dane, które pobieramy od Państwa, zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikniecie aktywowany przycisk i na przykład połączycie stronę, dostawca wtyczki również zapisze te informacje na Państwa koncie użytkownika i publicznie udostępni je Państwa kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się z portalu społecznościowego po jego użyciu, ale szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do Twojego profilu u dostawcy wtyczki.
Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, które znajdują się poniżej. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności.
Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i URL wraz z ich danymi dotyczącymi ochrony danych:
Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/policy.php.
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia; dalsze informacje na temat gromadzenia danych: https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia; więcej informacji o zbieraniu danych: https://twitter.com/privacy.

Środkami ochronnymi są wysokie standardy bezpieczeństwa platformy Google na Facebooku i Twitterze oraz związana z nimi polityka prywatności platform (patrz wyżej). Służby te poddały się standardowym klauzulom umownym UE, legitymizując w ten sposób ewentualne przekazywanie danych do USA. Nie zbieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych ani na temat ich wykorzystania. Aby zapobiec przekazywaniu danych do dostawców usług w USA bez wiedzy użytkownika, stosujemy tzw. rozwiązanie Shariff. To rozwiązanie zapewnia, że początkowo nie są przekazywane żadne dane osobowe do dostawców poszczególnych wtyczek społecznościowych, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Tylko po kliknięciu na jedną z wtyczek społecznościowych dane mogą być przesyłane do usługodawcy i tam przechowywane. Więcej informacji na temat rozwiązania Shariff można znaleźć na stronach operatora, Heise Medien Gmbh & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Przekazywanie danych ma na celu zintegrowanie wtyczek, aby użytkownicy mogli dzielić się treściami i przekazywać zainteresowania innym użytkownikom.

Zasadą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. fa RODO, którą mogą Państwo zadeklarować poprzez aktywację wtyczki socjalnej.

24. Strony kibica

Firma upjers prowadzi serwisy kibica w różnych mediach społecznościowych, aby informować o swojej ofercie i komunikować się z klientami. Lokalizacje wentylatorów są utrzymywane na następujących platformach:

a) Facebook, serwis Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/.

b) Instagram, serwis Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) YouTube, usługa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

d) Twitter, serwis Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności: https://twitter.com/pl/privacy.

e) Pinterest, usługa Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, drugie piętro, Fenian Street
Dublin 2, Irlandia; polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

(f) Discord, usługa Discord Inc, 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, USA; polityka prywatności: https://discord.com/new/privacy.

Platforma może gromadzić dane osobowe oraz dane dotyczące strony internetowej/użytkownika za pośrednictwem fan page'ów. Platforma może udostępniać operatorom dane statystyczne o odwiedzających fan page'y w formie anonimowej.
Zgodnie z orzecznictwem, platforma i operator fan page'a są wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych w ramach fan page'a na platformie Facebook. Związek ten jest regulowany w specjalnej umowie (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Celem przetwarzania danych przez platformy są badania rynku i cele reklamowe. Na przykład, profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie ich zachowań i wynikających z nich interesów. Profile użytkowników mogą być wykorzystywane na przykład do umieszczania na platformach i poza nimi reklam, które mogą odpowiadać interesom użytkowników. W tym celu np. Facebook regularnie zapisuje na komputerach użytkowników pliki cookie, w których zapisywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania.
Platformy nie przekazują danych osobowych operatorom stron internetowych kibiców. Jeśli upjers anonimowe statystyki są dostarczane przez platformę, wykorzystamy je wyłącznie w celu uczynienia naszych stron bardziej przyjaznymi dla klienta.

Podstawą prawną do przetwarzania danych na stronach internetowych kibiców jest w zasadzie Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO, które zgłaszają Państwo do odpowiedniej platformy przy rejestracji. Zgoda ta może zostać cofnięta w stosunku do platformy, np. w przypadku Facebooka poprzez https://www.facebook.com/settings?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com. Alternatywnie, można zakończyć korzystanie z takich stron.

Państwa prawa, a w szczególności prośby o informacje, mogą być najskuteczniej egzekwowane w stosunku do danej platformy. W tym celu Facebook udostępnia portal informacyjny, na którym można przeglądać i pobierać dane zebrane przez Facebook: https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav. Tylko platforma ma dostęp do danych użytkowników i może bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. Jeśli mimo to będziecie Państwo potrzebować pomocy, prosimy o kontakt z nami.

25. Ustalenie, dochodzenie i ochrona roszczeń

Czasami może być konieczne, by w ramach dochodzenia i ochrony roszczeń przetwarzać dane osobowe i ewentualnie – w zgodzie z lokalnymi ustawami i przepisami – wrażliwe dane osobowe. Artykuł 9(2)(f) RODO umożliwia to, o ile przetwarzanie danych konieczne jest w celu „ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń względnie o ile sądy działają w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.”

Może to na przykład mieć miejsce, gdy potrzebujemy doradztwa prawnego w odniesieniu do postępowania prawnego oraz jesteśmy ustawowo zobowiązani w ramach postępowania sądowego zachować lub udostępnić pewne informacje.

26. Dane osobowe dzieci

upjers jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa i ochrony danych dzieci w internecie. Z tego powodu oraz w celu zachowania określonych ustaw, nie gromadzimy celowo ani osobistych, ani indywidualnych, dających się indywidualnie zidentyfikować danych o dzieciach poniżej 16 lat oraz nie oferujemy treści dla dzieci poniżej 16 lat.

27. Zmiana Polityki prywatności

upjers zastrzega sobie prawo zmienić powyższą Politykę prywatności w każdej chwili, mając każdorazowo na względzie konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. upjers zaleca użytkownikom podczas każdej wizyty na stronie internetowej oraz w grach poinformować się o aktualnym stanie Polityki prywatności.

Stan Polityki prywatności: sierpień 2020