Zasady gry

§1 Aby móc uczestniczyć w grze Secret Relict, konieczne jest zaakceptowanie Zasad gry i Ogólnych Warunków Umowy.

§2 Gra Secret Relict stwarza możliwości komunikacji między Użytkownikami. Za treść pisemną i graficzną przekazu użytkownicy ponoszą odpowiedzialność sami. Pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe i łamiące obowiązujące prawo treści mogą doprowadzić do natychmiastowego skasowania konta przez operatora serwisu firmę Upjers. Dotyczy to również jakiegokolwiek sposobu nadużywania możliwości komunikacji w ramach gry.

§3 Żaden Użytkownik nie ma roszczenia o uczestnictwo w grze Secret Relict. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do kasowania kont Użytkowników, którzy działają niezgodnie z OWH i Zasadami gry, łamią obowiązujące prawo lub dobre obyczaje.

§4 Oszukiwanie w grze:
(1) Każdy Użytkownik zobowiązuje się do posiadania tylko i wyłącznie jednego konta w danym serwisie. Tak zwane multikonta są zabronione. Dzielenie tego samego adresu IP musi zostać zgłoszone na forum gry Secret Relict w przewidzianym ku temu dziale. Użytkownicy posiadający ten sam numer IP zobowiązują się nie utrzymywać ze sobą stosunków handlowych preferujących jedno z kont.
(2) Darowizny, kredyty lub radykalna preferencja jednego z kont w ramach gry są sprzeczne z Zasadami gry. Związane z powyższym wykorzystywanie jednego konta na korzyść drugiego (tzw. pushing, czyszczenie z zasobów) będzie karane skasowaniem konta.
(3) Szczególnie atrakcyjne warunki transakcji między kontami, w których zasoby płyną przede wszystkim w jednym kierunku, zostaną poddane szczegółowej kontroli.
(4) Wszelkie bugi (błędy w grze) powinny być niezwłocznie zgłaszane operatorowi serwisu i w żadnym razie nie powinny być wykorzystywane dla własnego lub zaprzyjaźnionego konta. Wykorzystywanie bugów pociąga za sobą zablokowanie konta.
(5) Luki prowadzące do niedozwolonego gromadzenia kapitału, które nie zostały zauważone przez operatora serwisu i mogą zostać użyte do nieuczciwej gry nie powinny być wykorzystywane, gdyż grozi to skasowaniem konta.

§5 Boty oraz inne wpływające na grę narzędzia są surowo zabronione. Używanie programów botów karane będzie zablokowaniem konta.

§6 Gra Secret Relict nie przejmuje odpowiedzialności za długi, które powstały na wskutek korzystania z gry. Odszkodowanie jest wykluczone w każdym przypadku.

§7 Udział w serwisie może w każdej chwili zostać zakończony przez usunięcie konta.

§8 Należy stosować się do wskazówek administratorów i moderatorów. Niestosowanie się do wskazówek administracji grozi zablokowaniem konta.

§9 Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień (klauzula salwatoryjna).